หินเทียม   มีความสวยงามเหมือนหินอ่อน   นิยมใช้ทำเคาน์เตอร์  ผนัง 

สนใจสอบถามข้อมูลได้นะคะ

       
Visitors: 787