หินสังเคราะห์หรือเรียกว่า “หินเทียม” เป็นหินที่ผลิตออกมาเพื่อทดแทนการใช้หินธรรมชาติ มีข้อดีมากกว่าหินธรรมชาติ     ทั้งความแข็งแรง ผิวหน้าที่ทนกว่า และสีสันสวยงงามที่ไม่ผิดเพี้ยนในแต่ละแผ่น

       

Visitors: 107,313