หินแกรนิต (Granite) เป็นหินอัศนีแทรกซ้อน ซึ่งจะประกอบด้วยแร่เฟลด์สปาร์  

 และแร่ควอตซ์  เป็นหินที่ไม่เป็นโพรงมีความทนทาน หนาแน่นสูง มีความทึบ หนัก                                    

และ แข็งแรง ทนต่อการขีดข่วน และต้านทานความชื้นได้ดี เมื่อถูกขัดจะ มีความเงา                                     

วาว เรียบ  หินแกรนิตมีลักษณะเด่นอีกอย่างคือ ลวดลายและสีสันบนเนื้อหินนั่น                                     

จะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะภูมิประเทศและแร่ธาตุ ส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้ทำ                               

เคาน์เตอร์  พื้น  ผนัง  บันได โต๊ะ แกะสลัก เพราะมีสีต่างๆหลายสี

 

       

 

Visitors: 100,045